Historia

Kościół i klasztor poreformacki w Siennicy został wzniesiony w latach 1749-1760. Przed fasadą kościoła znajduje się czworoboczny dziedzińczyk otoczony murem z barokową bramą. Pośrodku dziedzińca, na kolumnie toskańskiej, stoi figura Matki Boskiej Niepokalanej z pierwszej połowy XIX wieku. Przy kościele od strony północnej znajduje się oddzielony murem stary cmentarz grzebalny.

Do najpiękniejszych budynków w regionie należy wybudowany w latach 1923-1926 gmach Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy. Projekt budynku uzyskał wyróżnienie i specjalny medal Grand Prix na konkursie architektonicznym w Paryżu w 1922 roku. W budynku tym znajduje się unikatowe Muzeum Oświaty i Mazowieckiego Folkloru.

Dwór w Bożej Woli zbudowany w 1872 roku na planie prostokąta i otoczony kilkuhektarowym parkiem. Od 1992 roku znajduje się tu Centrum Konferencyjno-Informacyjne Opus Dei.

Dwór w Dłużewie wybudowano w latach 1901-1903 otoczony parkiem, w których 1/3 drzewostanu pochodzi z XIX wieku. W 1978 roku został przekazany Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest wykorzystywany jako dom plenerowy. Dwór w Pogorzeli z połowy XIII wieku jest przykładem dworu barokowo-klasycznego. W chwili obecnej dwór pozostaje w rękach prywatnych. (Czy wiecie, że w tym dworze i okolicy była kręcona ekranizacja powieści „Noce i Dnie”).

Dwór z Żakowie wybudowany pod koniec XIX wieku należał do rosyjskiego generała Aleksego Stiepanowa. Obecnie jest w rękach prywatnych.

Są jeszcze inne zabytki m.in. zabytkowy młyn w Ptakach, zabytkowa droga z Lasonina do Dłużewa, dworek w Radachówce, należący od 100 lat do jednej rodziny. Ciekawostką dla turystów i miłośników tych okolic może być kultywowany do niedawna zwyczaj chodzenia „na joście” (jedzenie). Prawdopodobnie zwyczaj ten sięga czasów pogańskich, kiedy na tym kamieniu ofiarnym składano dary bogom. W tym miejscu znajduje się również zabytkowa kapliczka.